ร่วมงานกับเรา
ขั้นตอนการสมัครงาน
กรุณากรอกใบสมัครในตำแหน่งที่สนใจ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน เอกสาร รูปถ่าย หรือส่งจดหมายสมัครงาน ได้ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
1
Digital Marketing Officer
คุณสมบัติ

เพศ               ชาย / หญิง
อายุ               ทุกช่วงอายุ
การศึกษา          ปริญญาตรี สาขาการตลาด,​บริหาร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์       ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ             
 • ทำโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Movie maker          
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อ online ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ Facebook, Google
 • มีความรู้ด้าน SEO, Google analytic, E-commerce, Web Community, Social Media เป็นอย่างดี
 • ใช้เครื่องมือ webmaster/tool ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นชอบเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้

 หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • สามารถ Create Content , ดูแล Campaign online และ Online Activity ได้
 • ดูแลการจัดหา Supplier และ Monitor งานตามแผนงานที่วางไว้
 • ปรับ Keyword ใน website และ google ad word ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อสร้างให้มีคนเข้าเยี่ยมชมตลอดเวลา
 • ทำรายงานวิเคราะห์สถิติและสรุปผลการเข้ามาเยี่ยมชมและรับรู้ Online Campaign และ Online Channel ได้
 • ดูแลและคอยสนับสนุนงานขายออนไลน์ในทุกช่องทาง
 • สามารถออกสำรวจตลาด คู่แข่ง เป็นประจำได้

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล บริษัทนครทองกรุ๊ป
7/22 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร: 0-2388-0548-9
อีเมล์: tavip@nakornthong.co.th
 
2
โฟร์แมน
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ  ปวส-ปริญญาตรี   สาชาที่เกี่ยวข้อง ช่างก่อสร้าง - วิศกรรมโยธา เป็นต้นฯ
 • มีความขยันอดทน
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล บริษัทนครทองกรุ๊ป
7/22 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร: 0-2388-0548-9
อีเมล์: tavip@nakornthong.co.th